موارد مصرف سویا لسیتین


 1. موارد مصرف سویا لسیتین در صنعت بیسکویت
 • سویا لسیتین مصرف چربی را کاهش می­دهد.
 • سویا لسیتین باعث پخش فاز چربی شده و نیاز به استفاده از چربی و روغن جامد را کاهش می­دهد.
 • سویا لسیتین مخلوط شدن را بهبود می­بخشد.
 1. موارد مصرف سویا لسیتین در صنعت کیک
 • سویا لسیتین باعث حفظ رطوبت و بالا رفتن ماندگاری کیک می­شود.
 • سویا لسیتین سبب بهبود طعم کیک و پخش آروما در بافت کیک می­شود.
 • سویا لسیتین باعث قهوه ای شدن یکسان سطح کیک می­گردد.
 • سویا لسیتین ساختمان پوسته کیک را بهبود می­بخشد و مانع از پخش شدگی آن می­شود.
 • سویا لسیتین عامل پخش کننده زرده تخم مرغ می­باشد.
 • سویا لسیتین بافت کیک را بهبود می­بخشد.
 1. موارد مصرف سویا لسیتین در صنعت شکلات
 • سویا لسیتین سبب جلوگیری از بلوم زدن شکلات می­شود.
 • سویا لسیتین سبب کاهش ویسکوزیته مخلوط پودر كاكائو، شكر و كره كاكائو مي­شود و کارکردن با مواد در کنچ بسیار راحتتر صورت می­گیرد.
 • سویا لسیتین مصرف کره کاکائو و روغن جانشین کره کاکائو را کاهش می­دهد.